Cá ba sa cắt khúc/ nguyên con – Cut/whole basa fish

Chat with us