Xoài cát – Mango

Xoài cát chu và cát hòa lộc đạt tiêu chuẩn Viet Gap, Global Gap.

Quy cách đóng  gói: 10 kg/hộp, kích cỡ trái 200-500g

Thời hạn sử dụng: 25 ngày

This product is currently out of stock and unavailable.

Chat with us