Cóc non – Ambarella

Cóc non xuất xứ từ Việt Nam, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, độ ngọt cao.

Chat with us