Dừa tươi – Coconut

Dừa nước, gọt kim cương. Đã từng xuất khẩu đi Nhật Bản.

Chat with us